JAZYKOVÉ KURZY V CENTRU BRNA

DYNAMIC ENGLISH

Jazykové kurzy Dynamic English v Brně jsou možností, jak se naučit či zdokonalit v cizím jazyce. A to nejen pro místní. Začít mluvit cizí řečí, na to není nikdy pozdě. Zvláště když je v dnešní době možnost cestovat skoro kdekoli po světě, umět alespoň základy je vždy výhodou. V zaměstnání je to skoro vždy už samozřejmost a angličtině se děti učí už i ve školce. Různorodé jazyky jsou slyšet na každém kroku. A ne nadarmo se říká, že kolik řečí umíš, tolikrát si člověkem.

V našich jazykových kurzech vám pomůžeme odhodit ostych z mluvení, naučíme základy, na které se budou nabalovat další a další slovíčka i gramatika, až nakonec zjistíte, že plynule a bezproblémově mluvíte v cizím jazyce. Z vaší strany bude potřeba trocha snahy a chuti učit se.

Dynamic English - jazykové kurzy Brno

ZAČÍNÁME UŽ NA 240 KČ!

Ceny našich jazykových kurzů začínají na 240 Kč, cena se pak mění podle počtu lidí ve skupince, ale nejvíce jsou 4 lidé, protože chceme, abyste uspěli a naučili se co nejvíce za co nejkratší dobu.

MALÁ SKUPINA LIDÍ

Díky malému počtu lidí je komunikace s lektorem neustálá. Dbáme na kvalitu výuky, připravujeme se individuálně na každou lekci podle vašich potřeb, ale nechceme, abyste platili zbytečně moc.

1,5 HODINOVÉ LEKCE

Naše lekce jsou po 1,5h s krátkou přestávkou uprostřed. Během této doby lze udržet pozornost a především nejen probrat novou látku, ale i ji dostatečně procvičit „za čerstva“. Proto se snažíme ctít tuto zkušenost, nicméně své hodiny samozřejmě můžeme maximálně přizpůsobit Vašim požadavkům.

LEKTOR AŽ PŘÍMO DO VAŠÍ FIRMY

Lektor přijede přímo i k vám do vaší firmy. Pochopitelně je vše o domluvě, jsme schopni realizovat od speciálních rychlokurzů až po teambuilding v angličtině.

ODSTRAŇTE SVOU JAZYKOVOU BARIÉRU I VY!!!

JAZYKOVÉ KURZY

Naše jazykové kurzy jsou koncipovány tak, abychom společnými silami dosáhli úspěch celého kurzu. Výukové metody jsou sestaveny tak, aby byly zábavné a přitom maximálně efektivní. Nejen z našich zkušeností vyplývá, že nejproduktivnější je vyučovací blok 1,5h s malou, 5 minutovou přestávkou. Abychom však opravdu po celou dobu udrželi pozornost, je třeba stále měnit činnosti a spád samotné lekce. Velmi důležitým klíčem pro úspěch je neustálá komunikace s naším lektorem, proto nevedeme větší skupinky než 4 osob!

 • hravé (hry, situační používání angličtiny, atd.)
 • interaktivní (poslechy, debaty, co nejvíce mluvit)
 • všechny materiály vám poskytneme my (téma výuky totiž vymýšlíme na základě vašich reálných potřeb a podle toho co dělá problémy, výuka z „univerzálních“ učebnic by byla sice jednodušší pro nás, nicméně méně účinná pro vás!)
 • zaměřujeme se na praktický jazyk (zbytečně mást hlavu speciálními časy, které se v běžné mluvě prakticky nevyskytují je podle nás neúčelné)
 • přátelský přístup (naše lektorky a lektoři jsou mladí a pohodoví)

NEJLEPŠÍ JAZYKOVÉ KURZY V BRNĚ!!!

Jazykové kurzy angličtiny v Brně jsou příležitostí, jak se naučit kvalitně a rychle anglicky, protože tento jazyk otevírá nejen nové obchodní příležitosti, ale i možnosti seberealizace. Naše kurzy jsou individuální a na míru, protože víme, že se každý se učí jiným tempem, každému dělá problém něco jiného. Ať neumíte anglicky ani slovíčko, jste věčný začátečník nebo potřebujete spíše odbornou angličtinu, každému dokážeme pomoci.

Nedržíme se striktně učebnic, všechny materiály vám poskytneme, protože každá hodina kurzu je připravena na základě vašich reálných potřeb. Jazykové kurzy angličtiny s námi vás posunou konečně vpřed, hlavně vás zbavíme ostychu z mluvení, naučíme praktická slovíčka i gramatiku.

anglie-333

Jazykové kurzy němčiny vedeme v Brně od začátečníků až velmi pokročilé. Výuka němčiny může být zaměřena na gramatiku nebo na konverzaci, případně obchodní konverzaci. Máte plný plánovací kalendář nebo máte zvláštní cíle (např.: speciální výuku gramatiky, rétoriku pro managery, atd.) či se chcete prostě jenom dorozumět? Chcete ve svých jazykových znalostech němčiny dosáhnout v nejkratším čase významný krok vpřed? Vždy pro vás připravíme individuální výuku.

Obsahový a časový rozpis bude záležet na Vás – a to za finančně velmi férových podmínek. Celý jazykový kurz němčiny je připravován na míru každou hodinu, protože každý se přirozeně jazyk učí jiným stylem.

nemecko-333

Navštivte jazykové kurzy ruštiny v Brně a rozšiřte si jazykové dovednosti o jeden z nejrozšířenějších slovanský jazyků, který patří i mezi šest úředních jazyků OSN. Zájem o ruštinu v poslední době opět výrazně stoupá, důvodem jsou především velmi lukrativní obchodní možnosti v rusky mluvících východních zemích. Rusové jsou na svůj národ velmi hrdí, a pokud někdo prokáže znalost jejich jazyka, tak to dokážou ocenit a jsou mnohem otevřenější – a to nejen co se obchodních styků týče.

Myslíme si, že ruština se vyplatí studovat. A v našich jazykových kurzech se rusky naučíte mluvit, gramatiku a slovní zásobu podle toho, co zrovna potřebujete, kurzy vám připravíme na míru.

rusko-333

Jazykové kurzy španělštiny v Brně jsou ideální možností, jak se naučit tuto temperamentní řeč slunného Španělska. Pomůžeme vám se zdokonalit v současných znalostech nebo se jen naučit pár užitečných frází pro cestování.

Pro úspěšné studium španělštiny má velký význam motivace studentů, kterou se snažíme podněcovat tak, aby student měl radost z vynaloženého úsilí a pokroku ve studiu. Velmi důležité je při tom aktivní zapojení studentů do hodin. Základním metodickým pilířem naší výuky je metoda „communicative approach“, tedy tzv. komunikativní přístup. K tomu, aby rozvoj komunikativních dovedností probíhal harmonicky, je zapotřebí zdokonalovat všechny důležité oblasti jazykových znalostí jako ječtení, poslech, konverzace, gramatika a slovní zásoba. Při výuce klademe důraz na jejich správné osvojení a především následnou schopnost aktivně je používat při komunikaci v cizím jazyce. Věříme, že čas strávený s námi v jazykovém kurzu španělštiny bude pro vás zábavou a hlavně přínosem.

spanelsko-333
CENY VYUČOVACÍCH HODIN PODLE POČTU STUDENTŮ
od 240 Kč /lekce
1 osoba – 240 Kč
2 osoby – 290 Kč
3 osoby – 330 Kč
4 osoby – 360 Kč
CENY ZVÝHODNĚNÝCH RYCHLOKURZŮ
od 720 Kč /výuka
(cena za intenzivní výuku 2,5 h s 15 min pauzou)
1-2 osoby – 720 Kč
3-4 osoby – 1050 Kč
 

Uvedené ceny se vztahují na standardní výuku angličtiny či němčiny na úrovni intermediate a nižší, v případě oborového jazyka či vyšší úrovně účtujeme příplatek, který je předmětem osobní dohody. Cena výuky španělštiny či ruštiny je o 20% vyšší.

Nabízíme i možnost výuky angličtiny rodilými mluvčími od 330,-Kč za výuč. h. (45min)

Je možná sleva v závislosti na počtu lekcí.

JAZYKOVÉ KURZY PRO FIRMY

Naše jazykové kurzy pro firmy se zaměřují na to, abychom vaše zaměstnance naučili efektivněji komunikovat, odstranili časté chyby v emailové komunikaci, umožnili profesionálně prezentovat vaše výrobky či služby i v cizím jazyce. Můžete si vybrat buď 1 denní kurz 4 bloků 2*45 minut nebo 2 denní kurz, kdy druhý den je zaměřen na praxi a procvičování. Školení je v individuálním módu do 6ti lidí nebo workshopově pro 7-14 lidí. Máme pro vás připraveny dva druhy kurzů – Presentation English  a English for Business.

Co vás na jazykovém kurzu Presentation English čeká?

 • oslovení adresáta
 • představení základní slovní zásoby a frází objevujících se v e-mailech
 • zakončení e-mailu
 • základní slovní obraty pro vyjádření setrvání v kontaktu
 • praktický nácvik – sepsání vlastního modelového e-mailu v anglickém jazyce + zpětná vazba od lektorky
 • nejčastější chyby objevující se v e-mailech
 • základní slovní zásoba a fráze, které lze využít v telefonické konverzaci
 • spojení se s volaným, zanechání zprávy, vyřízení zprávy, slovní obraty po potvrzení právě řečené informace
 • ukončení telefonické konverzace, rozloučení se s volaným/volajícím
 • role-play, nebo-li tematická hra na procvičení dané látky, kdy jednotliví účastníci představují v rámci rozhovoru danou roli + okamžitý feedback od lektorky
 • představení základních vizuálních pomůcek
 • základní slovní obraty a fráze pro prezentační účely
 • typy pro správnou prezentaci (oční kontakt, body language, positivní přístup, zpětná vazba publika…)
 • představení frází pro správný a oslnivý začátek prezentace
 • vypořádání se s otázkami publika
 • ukončení prezentace
 • praktický nácvik prezentačních dovedností formou workshopu – účastníci si připraví krátkou prezentaci na jimi zvolené téma – cílem je využít nově nabyté poznatky a implementovat je do svého projevu v cizím jazyce

Kurz je vhodný pro nižší i vyšší management, asistentky, obchodní zástupce. Předpokládaná úroveň pokročilosti účastníků pre-intermediate/intermediate (mírně – středně pokročilý).

Kurz lze zvládnout během jednoho dne (8 vyučovacích hodin po 45 minutách), lze jej pojmout jako dvoudenní seminář, kdy jednotlivým úkonům bude věnováno více času a zůstane dostatek času na nácvik praktických dovedností, popř. je možné do okruhů kurzu zařadit některé z témat semináře English for Business.

Kurz lze také absolvovat jako měsíční kurz s týdenní hodinovou dotací 2×45 minut, pokud se bude jednat o výukový kurz obsahující 8 výukových hodin (8×45 min), popř. jako měsíční intenzivní kurz o týdenní hodinové dotaci 2×45 minut dvakrát týdně (16×45 min).

Co vás na jazykovém kurzu English for Business čeká?

 • představení základních vizuálních pomůcek
 • základní slovní obraty a fráze pro prezentační účely
 • typy pro správnou prezentaci (oční kontakt, body language, positivní přístup, zpětná vazba publika…)
 • představení frází pro správný a oslnivý začátek prezentace
 • vypořádání se s otázkami publika
 • ukončení prezentace
 • praktický nácvik prezentačních dovedností formou workshopu – účastníci si připraví krátkou prezentaci na jimi zvolené téma – cílem je využít nově nabyté poznatky a implementovat je do svého projevu v cizím jazyce
 • představení základních druhů jednání a situací, které se mohou během jednání vyskytnout
 • příprava jednání
 • vyjednávání o ožehavých tématech – cena, možná sleva, nepřistoupení na dané podmínky, souhlas – nesouhlas
 • shrnutí jednání – shrnutí dohodnutých a odsouhlasených cílů, dosažení souhlasu
 • praktický nácvik – příprava jednání v anglickém jazyce, sehrání modelové situace formou role-play, kdy jsou účastníkům kurzu určeny jejich role + okamžitý feedback lektorky
 • upozornění na nejčastější chyby
 • představení jednotlivých typů meetingů, jejich popis
 • vyjádření vlastního názoru
 • terminologie, užitečné fráze a slovní obraty
 • vyjádření souhlasu a nesouhlasu
 • zvládnutí diskuze v cizím jazyce
 • nácvik modelové situace – meeting na určité téma odsouhlasené účastníky semináře + okamžitá zpětná vazba

Kurz je vhodný pro vyšší management, jednatele podniků. Předpokládaná úroveň pokročilosti účastníků pre-intermediate/intermediate (mírně – středně pokročilý).


dynamic-english-brno-jazykove-kurzy

POTŘEBUJETE PŘELOŽIT TEXTY DO JINÝCH JAZYKOVÝCH MUTACÍ? JSME TU PRO VÁS!